اینترفریز محصولات

کندانسور مبدل صفحه ای (PHE)

توضيح فارسي : مبدل های صفحه ای ( Plate Heat Exchanger) این نوع مبدل ها كه به اختصار PHE نامیده میشوند كار برد های گوناگون و متعددی در صنایع برودتی و صنایع غذائی دارند .
امتیازات عمده این مبدل ها عبارتند از :
• حجم كم و وزن سبك
• حجم بسیار كم سیال مبرد
• قابلیت انعطاف زیاد برای افزایش ظرفیت
• سهولت تمیز كردن سطوح تبادل
• قیمت مناسب نسبت به ظرفیت
• هزینه نصب خیلی كم
• ضریب تبادل انرژی عالی
• مقاومت فوق العاده زیاد در مقابل خوردگی
• حداقل احتمال نشت سیال
• ابعاد صفحات با تنوع زیاد عرضه شده و با تركیب تعداد صفحات مبدل دامنه وسیعی از ظرفیت قابل حصول میباشد .
یكی از كاربرد های مهم مبدل های صفحه ای بشرح فوق استفاده برای كندانسور و یا اواپراتور میباشد . در این نوع مبدل ها هر زوج صفحه با كاربرد تكنولوژی جوشكاری لیزری بهم متصل میگردند . با این عمل حداقل واشر برای جدا كردن مدار سیال ها مورد نیاز است كه در نتیجه كار بدون نشت دستگاه را تضمین مینماید . اواپراتور ها برای خنك كردن انواع سیال ها كار برد داشته و كندانسور های نوع صفحه ای را میتوان بصورت كندانسور آبی در انواع دستگاههای برودتی بكار برد.
نوع با جنس تیتانیوم برای كار با آب دریا و یا سایر آبهای شور و خورنده مورد استفاده قرار میگیرد .

نام کندانسور :

کندانسور مبدل صفحه ای (PHE)

مدل کندانسور :

PHE

کاربرد :

صنایع برودتی و صنایع غذائی

توضیحات :

امتیازات عمده این مبدل ها عبارتند از :
• حجم كم و وزن سبك
• حجم بسیار كم سیال مبرد
• قابلیت انعطاف زیاد برای افزایش ظرفیت
• سهولت تمیز كردن سطوح تبادل
• قیمت مناسب نسبت به ظرفیت
• هزینه نصب خیلی كم
• ضریب تبادل انرژی عالی
• مقاومت فوق العاده زیاد در مقابل خوردگی
• حداقل احتمال نشت سیال
• ابعاد صفحات با تنوع زیاد عرضه شده و با تركیب تعداد صفحات مبدل دامنه وسیعی از ظرفیت قابل حصول میباشد .
یكی از كاربرد های مهم مبدل های صفحه ای بشرح فوق استفاده برای كندانسور و یا اواپراتور میباشد . در این نوع مبدل ها هر زوج صفحه با كاربرد تكنولوژی جوشكاری لیزری بهم متصل میگردند . با این عمل حداقل واشر برای جدا كردن مدار سیال ها مورد نیاز است كه در نتیجه كار بدون نشت دستگاه را تضمین مینماید . اواپراتور ها برای خنك كردن انواع سیال ها كار برد داشته و كندانسور های نوع صفحه ای را میتوان بصورت كندانسور آبی در انواع دستگاههای برودتی بكار برد.
نوع با جنس تیتانیوم برای كار با آب دریا و یا سایر آبهای شور و خورنده مورد استفاده قرار میگیرد .

عکس کوچک 1 :

files\8512\gallery\product\\timages\70077_200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8512\gallery\product\\timages\70077_145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8512\gallery\product\\timages\70077_40X40.jpg

عکس اورجینال :

files\8512\gallery\product\\timages\70077.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5817

محصولات اینترفریز