اینترفریز تماس با ما

دفتر مرکزی

نشانی : ایران - تهران - خيابان استاد مطهري شرقي - بن بست آرمان ساختمان ستاره - شماره 7 - طبقه اول - كد پستي : 57413 15656

تلفن:

88438791 ---

21

0098

88438761

21

0098

فکس:

88430193

21

0098

سایت:

www.interfreeze-co.com

پست الكترونيك:

nasser_pak25@yahoo.com

interfreeze79@gmail.com

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::

 

تماس با ما اینترفریز